Teamambities

Wij begeleiden en coachen teams en hun teamleden op weg naar een hogere persoonlijke- en teameffectiviteit en meer werkplezier.
Onderlinge verbinding en vertrouwen vormen daarvoor de basis, evenals een heldere gedeelde visie die is uitgewerkt in een strategie en de stappen om daar te komen.
Bos Matchworks wordt gevraagd voor de zachte kant, de harde kant of een combinatie van beiden.

Onze programma's zijn maatwerk. Voorafgaand aan de begeleiding worden de doelen en ambities van de begeleiding afgestemd met opdrachtgever, leidinggevenden en het team.
Wij hebben ervaring in het begeleiden van teams van alle soorten en maten en op alle niveaus.  Commerciële teams, Projectteams, Sport Teams, Wetenschappelijke Teams, Virtuele Teams, Beleidsteams, Operationele teams, Dienstverlenende teams, Support Teams, Logistieke teams, Multi Disciplinaire Teams, Multi Culturele Teams, High Performance Teams, Maatschappen, Programmateams en Raden van Bestuur.

Waarin wij teams helpen hun ambities te realiseren:

  • effectief en efficiënt samenwerken naar een gezamenlijk doel
  • onderlinge communicatie en de communicatie binnen de organisatie;
  • engagement van teamleden bij team en organisatie;
  • presteren in een high performance team;
  • het genereren van flow in een team met cross-culturele samenstelling;
  • onderlinge verbinding als opmaat naar succesvol samenwerken.
  • doorvertalen van de visie naar strategie en wat dit betekent voor ons leiderschap en dat van onze mensen