Marcella Bos

"Als teamsporter hou ik van samenwerken, talent inzetten, resultaten halen en samen successen vieren."
Vrijheid, openheid en positiviteit zijn mijn persoonlijke waarden. In 2001 riep de vrijheid mij om voor mijzelf te beginnen. Wat een goed plan! Ik had gewerkt in banksector, journalistiek, zorg en onderwijs en was vrijwilliger en bestuurder in volleybal, kerk en sociaal-cultureel werk. Ik bundelde mijn ervaringen in werken en leven, en begon als zelfstandige in de Bos Matchworks BV, met de subtitel the match that works. Omdat ik geloof in co-creatie, in onderlinge verbinding en in de kracht van het collectief boven individuele mogelijkheden. Ik ben in mijn werk steeds op zoek naar de juiste match, zowel met samenwerkingspartners, opdrachtgevers, als ook met de deelnemers binnen de programma's.

Mijn expertise

Ter introductie van het 5 Wheel Drive Concept over beleving schreef ik samen met socioloog Johan Rippen het boek Events & Beleven. Een unieke belevenis op zich!

De expertise op het gebied van beleving bracht mij tal van mooie ontmoetingen en opdrachten in binnen- en buitenland. Mede hierdoor groeide ik in mijn persoonlijke ontwikkeling en werd ik een ervaren organisator en facilitator van programma's op het gebied van persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling. 

Dankbaar

Ik ben een creatief beelddenker; energiek; open; met helikopterview; inspirerend, betrokken en positief. Ik ervaar dat als een groot voordeel en een heerlijke zekerheid in het ontwerpen en organiseren van alle programma's waar Bos Matchworks voor staat.

Het is een feest om in mijn werk een bijdrage te mogen leveren aan de verbinding van mensen. Verbinding met zichzelf, verbinding met hun teamgenoten, de verbinding met de organisatie, met projecten, cliënten, ambities en doelen. In mijn leven en werken mocht ik ontelbaar veel mooie mensen ontmoeten van alle uiteinden van de aarde. Deelgenoot te worden van hun wijsheid, ambities en dromen maakt mij dankbaar en gelukkig.

Wortels en wortelen

Ik groeide op als oudste dochter in een ondernemersgezin. Pas veel later ontdekte ik hoe bepalend dat voor mijn vorming was. Mijn lieve zorgzame oude moeder is nog altijd een bron van (eigen)wijsheid. Ik ontmoette mijn grote vriend en levensgezel Aart toen ik 16 was en samen kregen we veel lieve trouwe vrienden voor het leven. Met onze kleurrijke families is er altijd leven in de brouwerij. Aart en ik genieten met volle teugen en zijn trots op de prachtige vrouwen, die onze dochters Lisanne en Christine geworden zijn, en samen met hun partners Gerard en Ivan worden onze ontmoetingen MAGICL.  

Kennismaken?

Voor een persoonlijke kennismaking bel +31 6 11 495 189
of mail naar marcella@bosmatchworks.nl.